Centralno grijanje

Centralno grijanje Podgorica

 

Termo tim Podgorica se bavi projektovanjem, izvodjenjem i održavanjem sistema centralnog grijanja.
Nudimo kompletnu ugradnju centralnog grijanja svih snaga. Cijevni razvod (instalaciju) izvodimo bakarnim, čeličnim i polimernim (plastičnim) cijevima.

O centralnom grijanju

Instalacije za centralno grijanje snadbijevaju se vodom ugrijanom u kotlu.
Vruća voda teče kroz cijevi do radijatora, tamo odaje toplotu, nakon čega se hladi i vraća nazad u kotao. Voda koja prenosi toplogu može imati temperaturu:

45-55 ° C (u niskotemperaturnim instalacijama)
85-95 ° C (u visokotemperaturnim instalacijama).
Cijevi za centralno grijanje mogu se postaviti u zid ili u pod. Međutim, moraju biti izolovane na takav način da ne dođe do pregrijavanja žbuke ili betona.
Kada je temperatura vode za grijanje visoka, površine radijatora mogu biti manje, ali materijal cijevi i spojnica mora biti otporan na veće temperature, te stoga mora biti boljeg kvaliteta.

Centralno grijanje može biti:

gravitacijsko – topla (niža gustoća) voda teče prema gore, hladna (teža) voda – prema dolje,
pumpa (s prisilnom cirkulacijom vode pomoću pumpe).

Centralno grijanje može biti izvedeno na dva načina:

dvocijevni sistem – dovodni i povratni vodovi, položeni paralelno, jedan pored drugog,
jednocijevni stem – cijev za napajanje prolazi kroz od radijatora, do radijatora najudaljenije od izvora toplote, a odatle – najkraćim putem – do kotla. Temperatura vode je tada sve niža, pa njihove površine za grijanje moraju biti odgovarajuće veće.

 

Pomoći ćemo Vam:
oko projekovanja sistema centralnog grijanja za Vaš objekat
odabrati najekonomičniji sistem centralnog grijanja
odabrati proizvođače opreme
uradićemo ponudu koja će se uklopiti u Vašu financijsku konstrukciju

Odaberite Termo tim PG ukoliko ste se odlučili za sistem centralnog grijanja a mi ćemo obećati da ćemo uraditi sve po standardima i učiniti da se osjetite prijatnu toplunu u vašem prostoru.

Kontaktirajte nas

Telefonom ili nam pišite i u vrlo kratkom roku ćemo odgovoriti na svaki Vaš zahtjev.

067 233 633