Ventilacija i odimljavanje garaža

 

Ventilacija i odimljavanje garaža Podgorica

 

Ventilacioni sistemi u garažama moraju ispunjavati dvije osnovne funkcije.
Uklanjati izduvne gasove vozila i uklanjati dim u slučaju požara kako bi se omogućilo bezbjedno spašavanje.
Svi naši ventilacioni sistemi su napravljeni za opšte kretanje vazduha i mogu se koristiti za razne primjene, od kancelarija i parkinga do industrijskih ventilatora za fabrike i skladištenje žitarica.
Naši napredni sistemi za ventilaciju za visoke temperature štite ljude i imovinu u slučaju požara u garažnim mestima.

Jedan od posebnih izazova su podzemne i višespratne garaže.
Na tim mjestima je zbog izduvnih gasova vazduh jako kontaminiran ugljen monoksidom i ugljen dioksidom. Zavisno o koncentraciji i dužini vremena provedenog u parking garaži, ovo predstavlja veliku opasnost za korisnike. Zbog toga se zagađeni vazduh mora brzo i bezbjedno izvući.

Dugogodišnje iskustvo u projektivanju i izvodjenju radova na ventilaciji i odimljavanju garaža, opredjeljuje nas da ćemo posao uraditi po svim standardima i da će sistem ventilacije i odimljavanja u garaži funkcionisati besprekorno.

Kontaktirajte nas

Telefonom ili nam pišite i u vrlo kratkom roku ćemo odgovoriti na svaki Vaš zahtjev.

067 233 633