Kontakt

Termo tim PG

067 233 633

ul Avda Medjedovića 80 Podgorica

termotimpg@t-com.me

Lokacija – Termo tim Podgorica