Servis kotlova

Servis kotlova Podgorica

 

Naša kompanija nudi svoje usluge za hitnu popravku kotlova. Otklanjanje kvarova se obavlja brzo, profesionalno i efikasno. Kotlove servisiramo po pristupačnim cijenama i sa garancijom. Termo tim iz podgorice ima ogromno iskustvo u popravci kotlova i može ponuditi ne samo jednostavne popravke kotlova, već i godišnje održavanje i popravku kvarova bilo koje kompleksnosti.

Naš tim posjeduju bogato znanje i vještine, kao i profesionalne alati bez kojih je nemoguće profesionalno popravljati kotlove.

Redovni servis kotlova

Kao i sa svim uredjajima za grijanje i kotao trebalo bi servisirati redovno. Na taj način se osigurava da kotao efikasno i sigurno radi.
Uslugu servisa kao i puštanja kotla u rad treba poveriti kvalifikovanom i iskusnom serviseru.
Usluga redovnog servisiranja će vam osigurati siguran i efikasan rad kotla. Naš serviser će obaviti niz testova na kotlu. Vrsta testova i kontrole dijelom zavisi i od goriva i kotla koji imate u upotrebi.
Prilikom redovnog servisa kotla serviser treba da izvrši sledeće kontrolne preglede:

Vizuelni pregled kotla – Provjera položaja kotla, provjera ventilacije i odvoda dimnih gasova, provjera na eventualna spoljna oštećenja na kotlu. Kontrola kotla provjera gorionika i čišćenja ako postoji potreba, provjera izmenjivača toplote i prijedlog za čišćenje, provjera senzora, sigurnosnih ventila, termostata, električnih vodova, provjera odvoda kondenzata kod kondenzacionih kotlova, provjera efikasnosti tj izvođenje testova sagorevanja i eventualno podešavanje parametara po specifikaciji proizvođača.

 

Zašto je potreban servis kotla?

Godišnja sigurnosna provjera kotla, obavlja se od strane profesionalnih servisera i osigurava da vaš kotao radi ispravno, ekonomično i efikasno. Redovno servisiranje vašeg kotla je važno jer osigurava da kotao radi na specifikacijama preporučenim od strane proizvođača kotla. To će vam produžiti život kotla, a takodje i smanjiti rizik od kvarova i skupih popravki koje kasnije mogu da nastati.
Efikasnost kotla, bez obzira na vrstu pogonskog goriva, se smanjuje tokom korišćenja.

Usluge servisa:

Servis kotlova na pelet
Servis kotlova na drva
Servis kotlova na struju
Servis kotlova na gas
Servis kotlova na lož ulje

Koliko često je potreban servis kotla?

Većina proizvođača kotlova preporučuje godišnji servis, prije svega na temelju sigurnosti, ali i kako bi se osigurala pouzdanost kotla.
Na temelju efikasnosti takođe je dobro i isplativo servisiranje kotlova zbog čađi koja nastaje sagorijevanjem a koja značajno može povećati potrošnju.

Kontaktirajte nas

Telefonom ili nam pišite i u vrlo kratkom roku ćemo odgovoriti na svaki Vaš zahtjev.

067 233 633